Вступ до ДМШ

      Право вступу до закладу мають громадяни України. Приймання учнів до закладу здійснюється на конкурсній основі на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють. Порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань і вимоги до учнів під час проведення конкурсних іспитів визначається педагогічною радою закладу. Зарахування на навчання проводиться наказом директора закладу.

      Заклад проводить прийом на навчання дітей від 5 років до підготовчої групи, з 7 років до 1 класу.Заклад проводить прийом на навчання у групи які працюють на засадах самоокупності дітей, підлітків та дорослих без вікових обмежень.Для учнів школи визначається термін навчання 6 або 8 років відповідно до типових навчальних планів і програм, затверджених Міністерством культури України. Навчальний рік у закладі починається з 1 вересня. Дата закінчення навчального року, терміни шкільних канікул визначаються директором закладу згідно зі строками, встановленими Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України. Комплектування груп здійснюється в період з 1 до 15 вересня. Навчально-виховний процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи:

 • індивідуальні та групові уроки;
 • репетиції;
 • перегляди навчальних робіт, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіали, концерти;
 • лекції, бесіди, вікторини, екскурсії;
 • позаурочні заходи.

      Тривалість одного уроку в закладі визначається навчальними планами і програмами з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для учнів:

 • віком до 6 років               - 30 хвилин;
 • віком від 6 до 7 років     - 35 хвилин;
 • старшого віку                    - 45 хвилин.

      Розмір плати за навчання учнів встановлюється наказом директора закладу один раз на рік, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, за попереднів погодженням з Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), та затверджується розпорядженням голови Печерської районної в місті Києві державної адміністрації.

      За бажанням батьків учням основного контингенту ДМШ може надаватися можливість отримувати освіту на іншій (другій) спеціальності. Друга спеціальність (інший інструмент) за бажанням батьків здобувається учнями основного контингенту ДМШ тільки на умовах відділення, що працює на засадах самоокупності.

      Діти з багатодітних сімей, діти із малозабезпечених сімей, діти- інваліди, діти сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, здобувають позашкільну освіту безоплатно. Для встановлення пільг по сплаті за навчання у закладі необхідно ЩОРІЧНО У 2-Х примірниках подати до закладу не пізніше 15 вересня:

 • заяву на ім'я директора закладу про надання пільг з якої причини,
 • 2 копії свідоцтв про народження дитини ( у випадку багатодітної родини - по 2 примірника свідоцтв про народження кожної дитини);
 • надати належні документи, які підтверджують пільги.

Основне приміщення

 

ФІЛІЯ №1
СШ №89, вул. Рибальська, 4

 

ФІЛІЯ №2
СШ №84, бульвар Лесі Українки, 32-а

ФІЛІЯ №3
СШ №80, бульвар Дружби народів, 12-б

Контакти

Основне приміщення:

01133, Київ, бульвар Л. Українки, 29

Директор (телефон-факс)

+38(044)284-64-25

Черговий

+38(044)284-68-77

Заступник директора

+38(044)285-34-91

2023  музыка